• Hållbarhet

  Vad är hållbart?

  Vi pratar ofta om hållbarhet, men vad är egentligen hållbart?

  En gammal välkänd definition av hållbarhet är Bruntland- kommissionens  som lyder: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

  Det är en bra definition som de flesta nog tycker låter vettigt. Problemet med den är att den är väldigt svår att arbeta med eftersom den inte är konkret.

  Den svenska professorn Karl-Henrik Robert står bakom ett forskningsinitiativ som sedan 90-talet utvecklat ett ramverk för strategisk hållbar utveckling (FSSD- framework for strategic sustainable development). Det ramverket innehåller en definition av hållbarhet som bygger på 8 principer, 3 ekologiska och 5 sociala, som definierar hållbarhet. Principerna bygger på forskning av vad både jorden och människor mår bra av.

  Principerna är:

  I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen systematiskt för:

  • Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
   Detta sker idag bland annat när vi tar upp kol från berggrunden, bränner den och på så sätt frigör koldioxid.
  • Koncentrationsökning av substanser som producerats i samhället
   Detta sker idag till exempel när vi släpper ut kemikalier som naturen inte kan bryta ner.
  • Nedgradering av naturen
   Detta sker idag när vi tex hugger ner och förstör urskog, utarmar mark eller överfiskar.

  I ett hållbart samhälle finns inga strukturella hinder för människors:

  • Hälsa (människor ska inte utsättas för förhållanden som hindrar dem från att undvika skador och sjukdomar)
  • Inflytande (människor ska kunna delta i att utforma de sociala system som de är en del av)
  • Kompetens (människor ska ha möjlighet att utveckla kompetens)
  • Opartiskhet (människor ska inte utsättas för partisk behandling som tex diskriminering)
  • Mening (människor ska ha möjlighet att skapa individuell och social mening)

  Både den ekologiska och sociala hållbarheten är lika viktiga, liksom orden systematiskt och strukturella. Både jorden och människor klarar av enskilda påfrestningar, men när det händer systematiskt så utarmas jorden och människor bryts ner.

  Denna definition av hållbarhet ska inom FSSD- ramverket användas av företag och andra organisationer som en hjälp att ställa om till en hållbar verksamhet. Utöver att uppfylla de 8 hållbarhetskriterierna ska såklart de åtgärder man vidtar för att nå dem också vara ekonomiskt hållbara för organisationen.

  Så, det var en konkret definition av hållbarhet, enkelt va?

  Nej jag vet, hur detta uppnås är ju såklart väldigt komplext och att se hur hela samhället ska kunna följa dessa principer är skitsvårt. Tar man en titt på de största företagen på Stockholmsbörsen till exempel, så inser man ju omfattningen av utmaningarna…

  Sedan jag lärde mig hållbarhetsdefinitionen ovan har jag omedvetet börjat tänka på hållbarhetsprinciperna i mindre skala än i en organisation, nämligen i mitt eget liv. Vad i mitt liv uppfyller inte hållbarhetsprinciperna? Tyvärr inser man ganska snart att det ohållbara finns på så många ställen i vardagen, vilket är deppigt. Men samtidigt tycker jag det finns hopp i att det finns en definition som bevisligen går att arbeta med, som faktiskt funkar för att ställa om. Det går att hitta vägar för att lyckas. Allt som krävs är medvetenhet och vilja.

  Nu är det snart helg! Trevlig hållbar helg på er <3