Varför klimattjat?

Jag tycker att vi ska prata mer om klimatet, mer klimattjat tack! Med klimatet menar jag de klimatförändringar som är ett resultat av vår ohållbara livsstil.

Varför?

Dels för att jag upplever att det finns en stor okunskap om hur entydig och alarmerande forskningen är kring vad som håller på att hända med klimatet och vad det beror på.

Dels för att jag tror att det är många som, liksom jag, är oroliga och frustrerade men också motiverade till att göra en förändring. Många är nog rädda för att prata högt om det av rädsla för att uppfattas som domedagsprofeter, moralister, präktiga, skuldbeläggande eller bara allmänt osköna.

Men när man sätter sig in i klimatfrågan på ett djupare plan är det svårt att släppa den. Dessutom öppnar det upp för så mycket mer frågor och funderingar om teknologi, psykologi, filosofi, historia, ekonomi etc… Det är helt enkelt sjukt intressant!

Jag kommer fortsätta prata om klimatet tills vi gör vad vi måste och jag vet att det finns många där ute som tänker likadant. Och du som tycker att prat om klimat bara är onödigt tjat, du har mycket att lära!